Böcek Araması

Böcek Araması

Spektrum Kullanımını Düzenleme

Elektromanyetik dalgalar dışa doğru her yöne yansır.Bir verici genelde bir alıcıyı arar;verici anteni alıcı sinyaline doğru yönlenir ve alıcı anteni verici anteni yönünden gelen sinyallere karşı çok duyarlıdır.Ancak, bir anten düşük seviyede sinyaller yayar ve her yönden gelen sinyalleri alabilir.Bir parazit  sinyali  güçlendirilmiş olacak ve alıcıya girdikten sonra sadece istenilen sinyali algılayacak.Parazit  sinyali yeterince büyükse, istenen sinyalin  düzgün demodüle edilmesini  ve anlaşılmasını   engelleyebilir.

Eğer insanlar parazit problemlerinden kaçınmak istiyorsa, onlar verilen bir bölgede iş birliği içerisinde radyo iletişim araçlarını kullanmak istemelidir. Eğer aynı anda, aynı frekansta ve aynı bölgedeyseler, onların vericileri her bir alıcı için parazit oluşturacaktır. Her bir kullanıcı, aslında, iletim sırasında spektrumun bir kısmını kullanmanın yanında diğer eşzamanlılıkları önler.

Elektromanyetik spektrumlar ekonomistlerin “ortak iyi” diye adlandırdıkları bazı özellikler sunar. Radyo istasyonlarının tasarım, yapım ve işletim maliyeti hariç kullanımı ücretsizdir. Hiç bir kullanıcının bireysel spektrum kullanması için teşviki yoktur çünkü hiçbir tasarrufu yok;  ve  esasında kendi güvenliği için maksimum spektrum motive edicidir. Ancak koordinasyonsuz boşa kullanım, yeterli kullanımı  ve yeni kullanıcılara  erişimi engelleyen  herkesin katlandığı  parazitle sonuçlanabilir.

Elektromanyetik spektrumlar sıra dışı genel iyidir veya doğal kaynaktır çünkü demir petrol veya kömür gibi değildir, kullanımla zarar görmez.Biri bir kısım spektrumu kullanmayı bıraktığında öbürü kolayca onu kullanabilir.Spektrum sınırlıdır buna rağmen verilen zaman ve yerde spektrumun bir kısmını kullanan kişi öbürünün kullanımını engellemiş olur.

İki koordinasyonsuz kullanım arasındaki parazitten dolayı ,radyo spektrumunun kullanımı düzenlenir , erişimi kontrol altındadır ve kuralları vardır.Yayın hizmetlerinde, yayın yapan reklam verenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için istasyon sinyalinin nerden aldığını bilmelidir.Parazit kabul edilemez bir durumdur çünkü yayın piyasasını anormal bir şekilde kısıtlar.Benzer şekilde, bir taksi şirketi ya da polis teşkilatı da kapsama alanlarını belirlemek zorundadır ve o bölgede parazit olmadan yapacağı işi bilmelidir.

uzatmalı böcek arama cihazı

Anahtar Kelimeler: